preloader

(+48) 664 065 123 | (+48) 694 352 220

biuro@fundacjapronautis.pl

Anna Nawrocka

Członek zarządu fundacji, osoba posiadająca ponad 10 letnie doświadczenie w koordynowaniu i rozliczaniu dotacji ze środków publicznych oraz środków unijnych, posiada wyższe wykształcenie na kierunku socjologii, uzupełnione o studia podyplomowe z zakresu pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych, public relation, HR i zarządzania zasobami ludzkimi. W latach 2008-2016 była koordynatorem programu grantowego “Działaj Lokalnie”, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie przy realizacji programu LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na terenie 14 gmin obejmujących powiat gnieźnieński, poznański i wrzesiński. Posiada ponad roczne doświadczenie w pracy fundraisera pozyskując dofinansowanie na działalność statutową dla Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej. W fundacji zajmuje się codzienną koordynacją i planowaniem działań oraz pozyskiwanie dofinansowania na działalność fundacji ze środków zewnętrznych.

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl