preloader

(+48) 664 065 123 | (+48) 694 352 220

biuro@fundacjapronautis.pl

Hipoterapia odpłatnie

Od października 2022 roku fundacja prowadzi działalność jako przedsiębiorstwo społeczne i świadczy odpłatne zajęcia z hipoterapii

Prowadzimy zajęcia z zakresu:

Prowadzimy zajęcia z zakresu:

W sprawie zapisów na zajęcia prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (+48) 694 352 220

Wystawiamy faktury imienne na dziecko bądź rodzica/opiekuna.

Należność za zajęcia prosimy wpłacać na konto: 34 90650006 0000 0000 5685 0001

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl