preloader

(+48) 664 065 123 | (+48) 694 352 220

biuro@fundacjapronautis.pl

Programy realizowane przez Ośrodek Hipoterapii

Fundacja Pronautis > Ośrodek hipoterapii “Przyjazna Przystań” > Programy realizowane przez Ośrodek Hipoterapii

PROJEKT „MOJA SIŁA W MEJ SŁABOŚCI”

Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadania publicznego w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Termin realizacji zadania publicznego od 15.06. do 30.11.2022 r.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami z powiatu gnieźnieńskiego poprzez udział w zajęcia hipoterapeutycznych i atrakcyjnych formach spędzania czasu wolnego, jak rejsy żaglówkami po jeziorach powiatu gnieźnieńskiego. W ramach projektu dla rodzin osób z niepełnosprawnościami jest zorganizowana pomoc psychologiczna w postaci konsultacji indywidualnych

PROJEKT „DROGA KU SAMODZIELNOŚCI”

Projekt realizowany w formie wsparcia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2023 roku

Termin realizacji zadania publicznego od 01.10. do 21.12.2023 r.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami z powiatu gnieźnieńskiego poprzez udział w zajęcia hipoterapeutycznych, terapeutycznej jazdy konnej i nauki obsługi konia, drobnych prac stajennych oraz dogoterapii. 

PROJEKT „MOJA SIŁA W MEJ SŁABOŚCI - edycja II”

Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadania publicznego w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022 pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie sznas tych osób i rodzin

Termin realizacji zadania publicznego od 01.08. do 31.12.2023 r.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami z powiatu gnieźnieńskiego poprzez udział w zajęcia hipoterapeutycznych i atrakcyjnych formach spędzania czasu wolnego, jak rejsy żaglówkami i spływ kajakowy po jeziorach powiatu gnieźnieńskiego. W ramach projektu dla rodzin osób z niepełnosprawnościami jest zorganizowana pomoc psychologiczna w postaci konsultacji indywidualnych

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl