preloader

(+48) 664 065 123 | (+48) 694 352 220

biuro@fundacjapronautis.pl

Co to jest hipoterapia?

Hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji osób niepełnosprawnych, której specyfika związana jest z obecnością konia jako współterapeuty. Jest to metoda, która dzięki oddziałującym wielopłaszczyznowo właściwościom terapeutycznym konia pozwala na poprawę stanu zdrowia i funkcjonowania w różnych sferach.

ODDZIAŁYWANIE HIPOTERAPII

1. Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała; stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.

2. Sfera emocjonalno-motywacyjna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego; zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.

3. Sfera poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej; stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.

4. Sfera społeczna – aktywizacja psychospołeczna, nabywanie i rozwijanie kompetencji społecznych, rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.

Kontakt z koniem, ze zwierzęciem pięknym, dużym, imponującym, tajemniczym, a jednocześnie przyjaznym i chętnie współpracującym pozwala na:

Dla osób niechodzących, które poruszają się wyłącznie na wózkach inwalidzkich w statycznej pozycji siedzącej, jazda na koniu to często pierwsze i jedyne doświadczenie ruchu tych partii ciała, które pracują podczas prawidłowego chodzenia. Ponadto to doświadczenie jest zapamiętywane przez mózg i w ten sposób najlepiej przygotowuje i stymuluje układ nerwowy, mięśnie, stawy i ścięgna do rozpoczęcia prób samodzielnego chodzenia. Hipoterapia pozwala także na osiągnięcie poprawy w zakresie orientacji w przestrzeni oraz w schemacie własnego ciała. Przede wszystkim jednak – poprzez odczuwaną radość i satysfakcję w kontakcie z koniem – pacjenci znajdują motywację do przełamywania swoich barier ograniczających im kontakt ze światem, barier fizycznych i psychicznych, motywację do pracy, do ćwiczeń i wysiłku.

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl