preloader

(+48) 664 065 123 | (+48) 694 352 220

biuro@fundacjapronautis.pl

Magdalena Prus

Ukończone studia psychologiczne, specjalność: psychologia kliniczna, uzupełnione na SWPS Uniwersytecie Humanistyczno Społecznym, studia podyplomowe „Psychologia pozytywna”, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny, studia podyplomowe: „Zarządzanie Instytucjami Pomocy Społecznej”, „Roczny Program Rozwoju Osobistego Staż Gestalt” w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, Oddział Krakowski Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków,  „Przygotowanie Pedagogiczne” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych. Nieustannie staram się rozwijać biorąc udział w szkoleniach.

Moją rolą jako psychologa jest aktywne i empatyczne towarzyszenie w budowaniu siebie na nowo poprzez przezwyciężanie własnych traum i ograniczeń. Pracując w różnych placówkach zdobyłam doświadczenie w kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnościami, ich rodzinami dotyczące różnych obszarów funkcjonowania.

Do moich głównych zainteresowań naukowych i zawodowych należy psychologia pozytywna (badająca uwarunkowania szczęśliwego życia), zdobyłam spore doświadczenie w korzystaniu z techniki uważności – mindfulness, innych technik relaksacyjnych, technik wizualizacyjnych, wykorzystuję też elementy pracy coachingowej. W pracy z drugim człowiekiem istotne jest dla mnie nie tylko stosowanie skutecznych metod opartych na dowodach naukowych, ale także indywidualne podejście do każdej osoby, wraz z uwzględnieniem szerokiego kontekstu jej funkcjonowania. Moja praktyka koncentruje się na indywidualnym podejściu do każdej historii. Wspólna praca prowadzi do wieloaspektowego zrozumienia przeżywanych problemów oraz wypracowania nowej jakości życia. W pracy z drugim człowiekiem kładę szczególny nacisk na stworzenie bezpiecznej relacji, opartej na szacunku, otwartości, współpracy, życzliwości i zrozumieniu. Zakładam, że każdy ma w sobie siłę, by usłyszeć siebie, zmieniać swoje życie na lepsze. Wierzę, że możliwe jest dostrzeganie i rozwijanie swoich zasobów, poznawanie nowych wymiarów swojego funkcjonowania i realizowanie swojego wewnętrznego potencjału. Pracuję według najlepiej pojętych zasad etyki zawodowej, szczególnie ważna jest dla mnie dyskrecja, bezpieczeństwo, poszanowanie godności człowieka. Kładę nacisk na szacunek do człowieka, na podążanie za nim w odkrywaniu tego, jak dalej może się realizować.

 

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej: woes.pl