Plan dnia półkolonii letnich  „KAŻDY DZIEŃ MOŻE BYĆ PRZYGODĄ”: 8.30 – Przybycie uczestników na półkolonie, zapoznanie z planem zajęć i omówienie zasad bezpieczeństwa 8.45 – Śniadanie 9.15 – Zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne, wycieczki 13.00 – Obiad 13.30 – Gry i zabawy sportowe 15.30 – Podwieczorek 16.00 – Pożegnanie.