Plan dnia półkolonii letnich  „KAŻDY DZIEŃ MOŻE BYĆ PRZYGODĄ”:

8.30 – Przybycie uczestników na półkolonie, zapoznanie z planem zajęć i omówienie zasad bezpieczeństwa

8.45 – Śniadanie

9.15 – Zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne, wycieczki

13.00 – Obiad

13.30 – Gry i zabawy sportowe

15.30 – Podwieczorek

16.00 – Pożegnanie uczestników

 

RAMOWY PLAN ZAJĘĆ:

Poniedziałek „Pszczela przygoda”

 • Przybycie uczestników na półkolonie i powitanie uczestników półkolonii.
 • Zapoznanie uczestników z programem półkolonii, omówienie regulaminu półkolonii i zasad bezpieczeństwa.
 • Podział uczestników półkolonii na grupy i zapoznanie z wychowawcami.
 • Śniadanie
 • Spotkanie w grupach: ustalenie nazwy grupy, totemu, okrzyku
 • Wyjazd do Pasieki Darz UL w Trzuskołoniu
 • Warsztaty pszczelarskie, zaprezentowanie pracy pszczelej rodziny i pszczelarza, tworzenie świeczek z węzy pszczelej. Zwiedzanie apidomku.
 • Obiad w pasiece i powrót do Szczytnik Duchownych
 • Gry i zabawy sportowe
 • Podwieczorek
 • Podsumowanie dnia i pożegnanie dzieci

 

Wtorek „ Z uczuciami za Pan brat”

 • Przybycie uczestników na półkolonie i powitanie uczestników półkolonii.
 • Śniadanie.
 • Zajęcia profilaktyczne z psychologiem i terapeutą uzależnień
 • Obiad
 • Zajęcia z arteterapii
 • Podwieczorek
 • Pożegnanie dzieci

 

Środa „Za duchem Kopernika i zapachem piernika”

 • Przybycie uczestników na półkolonie i powitanie uczestników półkolonii.
 • Śniadanie
 • Wyjazd do Torunia
 • Zwiedzanie z przewodnikiem starego miasta: Krzywą Wieżę, dom Mikołaja Kopernika, Katedrę Św. Janów, ruiny Zamku Krzyżackiego, Kościół Najświętszej Marii Panny, Ratusz i Dwór Artusa, Twierdzy Toruń Fort IV
 • Obiad w Toruniu
 • Powrót i pożegnanie dzieci

 

Czwartek „W siodle”

 • Przybycie uczestników na półkolonie i powitanie uczestników półkolonii.
 • Śniadanie
 • Wizyta w Stajni „Przyjazna Przystań” w Szczytnikach Duchownych. Nauka oporządzania koni
  i nauka jazdy konnej
 • Zawody Hobby Horse, zajęcia animacyjne, zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne
 • Obiad
 • Gry i zabawy sportowe
 • Podwieczorek
 • Pożegnanie dzieci

 

Piątek „Odlotowy dzień”

 • Przybycie uczestników na półkolonie i powitanie uczestników półkolonii.
 • Śniadanie
 • Wyjazd do 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu
 • Zwiedzanie 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu
 • Powrót
 • Obiad
 • Nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na fantomach i defibrylatorze
  szkoleniowym
 • Podwieczorek
 • Podsumowanie dnia i pożegnanie dzieci

REGULAMIN PÓŁKOLONII

Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany celu i godziny wycieczek w przypadku niezależnych od organizatora czynników lub niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 

ZAPISY PRZYJMUJEMY DO 5 CZERWCA 2023 r. POD NUMEREM TELEFONU
694 352 220

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO UDZIAŁU W PÓŁKOLONIACH

 

WPŁATA NA KONTO BANKOWE OPŁATY W WYSOKOŚCI JEST GWARANCJĄ UDZIAŁU DZIECKA W PÓŁKOLONIACH

 

NUMER KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT:

 

Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 34 9065 0006 0000 0000 5685 0001

tytułem: PÓŁKOLONIE LETNIE W GMINIE GNIEZNO

 

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. LICZY SIĘ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.