„śmieje się dziecko siedzące na koniu
moje nogi nie mogą same chodzić daj mi konia a pobiegnę skroś zielonej łąki przez pole i las na spotkanie szczęścia
chcę zobaczyć przeciwny wiatr jak cieniem kładzie się na twarzy
moje ręce nie utrzymają wodzy gdy weźmiesz mnie na konia w słońcu rozwianej grzywy ogrzeje się moje serce
z góry wszystko wygląda inaczej śmieje się dziecko siedzące na koniu
i dziękuje Bogu za światło i powietrze”
❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Od sierpnia w naszej stajni realizujemy projekt “Moja siła w mej słabości – edycja II” w ramach którego 15 dzieci z orzeczniem o niepełnosprawności bierze udział w zajęciach z hipoterapii.
Na koniu można zdobywać świat, ale można też przełamywać lęki, uczyć się rozluźniania mięśni. Hipoterapia daje możliwości niespotykane w innych metodach rehabilitacyjnych.
Dodatkowo rodzice dzieci biorących udział w projekcie mają możliwość skorzystania z konsultacji psychologicznych, prowadzonych przez psycholog – Magdalenę Prus.
Zajęcia z hipoterapii i konsultacje z psychologiem realizowane są w ramach projektu „Moja siła w mej słabości ” – edycja II, który współfinansowany jest ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach zadania publicznego pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
+43