W dniu 21 listopada br. zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Diagnostyczno – Pomocowych w Witkowie. Tematem szkolenia było: “Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole”.
Szkolenie przeprowadziliśmy na zlecenie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie