Od 4 marca rozpoczęliśmy realizację projektu pt; “Aktywizacja społeczna seniorów poprzez zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, rekreacyjne “. Dofinansowanie na realizację tego projektu otrzymaliśmy startując w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym przez Gmina Gniezno na realizację zadania publicznego: Działalność na rzecz seniorów będących mieszkańcami Gminy Gniezno.
Seniorzy Gminy Gniezno przed nami kilka miesięcy wspólnych działań, co nas bardzo cieszy 😃. Współpraca z Wami to sama przyjemność 🫶🥳
Zajęcia w marcu rozpoczęliśmy od żywych lekcji historii na temat Powstania wielkopolskiego. Spotkania z żywą historią były prowadzone przez Maciej Elantkowski historyka, pracownika Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie.
Taka forma spotkania z historią okazała się być wielką atrakcją dla seniorów. Mogli oni zobaczyć, dotknąć i przymierzyć oryginale umundurowanie powstańca wielkopolskiego, dotknąć wojskowe wyposażenie, broń oraz przedmioty codziennego użytku, a co najważniejsze poznać wiele ciekawych faktów historycznych o tym najważniejszym dla nas Wielkopolan powstaniu.
+28