🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
W listopadzie postawiliśmy na zielone warsztaty arteterapeutyczne dla Klubów Seniorzy Gminy Gniezno, czyli tworzenie przez nich własnych kompozycji – „lasów w szkle”. Natalia z Domkowo Natalii – podczas krótkiej prezentacji, podzieliła się z seniorami wiedzą na temat tego jak samemu stworzyć niepowtarzalny ekosystem zamknięty w szkle oraz w jaki sposób właściwie go pielęgnować. Następnie seniorzy samodzielnie wykonali z otrzymanych do pracy wszystkich niezbędnych materiałów, własne kompozycje lasów w szkle. Podczas warsztatów panowała pełna swoboda twórcza, a efekty końcowe mówią same za siebie… 🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩
Na pewno jest to ciekawa i kreatywna forma spędzania czasu wolnego, a potwierdzeniem tego jest uśmiech na twarzach seniorów opuszczających nasze warsztaty.
Dziękujemy Domkowo Natalii za współpracę ❤️
Zajęcia te finansowane są ze środków budżetu Gmina Gniezno w ramach zadania publicznego “Działalność na rzecz seniorów będących mieszkańcami Gminy Gniezno” pt. „Aktywizacja społeczna seniorów poprzez zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, rekreacyjne”.